Запор на трудово възнаграждение

17.11.2014г. 03:36:05
Здравейте, направен ми бе запор на трудовото възнаграждение от кантората на ЧСИ Милен Бъзински рег.838 по молба на "МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ"АД, чрез юрисконсулт Галя Пешева въз основа на изп.лист от 30.11.2010г. по опис на Районен съд Враца, въз основа на заповед на изпълнение от 25.11.2010г. Моят въпрос към Вас е: Може ли да ми бъде направен запор без да бъда уведомена, че ще има такъв. Никой до този момент не ме е уведомил, ни по телефон, нито на адреса на който живея. Моля Ви, кажете ми как да постъпя, защото сумата от 499.36 е 1905.30лв. със съдебните такси.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар