Неизпълнение на договор

12.11.2014г. 09:51:19
Собствениците на парцела, където е построен жилищния блок, отказват да прехвърлят собствеността върху земята на фирмата-строител, а тя респективно на притежателите на жилища под формата на идеални части. Още в началото на строежа строителят и собствениците на земята сключват договор, който предвижда именно това- след приключването на строежа правата на собственост върху парцела да бъдат прехвърлени и разпределени. Строителят е обезщетил собствениците с апартаменти и те както всички останали стават притежатели на съответните идеални части в зависимост от размера на имота. Можем ли ние като купувачи на апартаменти във въпросния блок да потърсим правата си по съдебен път и да накараме първоначалните собственици да изпълнят поетото писмено задължение. Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

17.06.2021г. 10:29
Не, такива права има строителят на имота.

Коментар