местни данъци и такси

12.11.2014г. 04:57:44
Имам ли право на възстановяване такса и лихва ДНИ при положение, че през 2004/2005 година са подадени в общината необходимите документи, че жилището се ползва като основно и въпреки това е взимана такса като за второ жилище. Не исках да прибягвам до 5год. давностен срок, а да съм коректен, заплатих всичко за да получа отговор, подготвих и образец от сайта на столична община за прихващане/възстановяване на недължимо платени суми за ДНИ и ТБО . И като капак получих отговор че откъде ще ли да знаят да ли не се ползва като второ жилище. Можело да си измислям, въпреки че документите са заверени и изготвени от нотариус.

Правни мнения, съвети и коментари

30.06.2021г. 09:35
Поискайте получаването на писмен отговор от общината, който да можете да обжалвате.

Коментар