Закриване на клон

11.11.2014г. 10:53:59
Преди години открихме клон на дружеството ни в друго населено място с различна дейност от основната ни. Във връзка с инвестиционното намерение, което имахме тогава закупихме парцел - ДМА. В последствие го продадохме на физически лица, защото променихме инвестиционните си намерения. По търговските книги на клона има печалба от продажбата на парцела и натрупана сума в сч.сметка 613 - Разходи за придобиване на ДМА, свързана с намерението ни -изграждане на къща за гости по ДФ"Земеделие". Но в действителност клона няма дейност и ние желаем да го закрием, но без да заличаваме ООД-то. Може ли да ни информирате, каква е процедурата по закриване на клон в действащо ООД и може ли разходите на клона да се отразят като загуба в счетоводният баланс на дружеството?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар