Бракоразводно дело

29.10.2014г. 01:30:39
Здравейте, подадох молба ра развод по взаимно съгласие,но съпруга ми започна за ме увърча с това че неможел да присъства на съдебното дело,което е утре.Приготвила съм документи с които удостоверявам остъствието му,като ще поискам оттегляне и смяна на датата на делото.Не съм сигурна обаче,дали съдъщ ще приеме за достатъчно основателни доводите.Въпроса ми е при провалено и спряно дело,как да заведа следващия си иск така,че да не е задължително присъствието на съпруга,тъй като по никакъв начин немога да разчитам на него.Има ли член по който, ако съпрузите не живеят заедно отдавна развод може да се присъди служебво,или пък когато иска е еднодтранен по вина на другия тогава пак ли е задължитерно неговото явяване на първо зъседание.Въпроса ми е много спешен,тъй като дебето е утре.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар