Подаване на иск

28.10.2014г. 07:33:33
Фирма съм за управление и поддръжка на имоти. Имам следния казус: едно семейство в блок, който менажираме не плаща месечните си дължими такси за режийни разходи (ток, чистачка и др.) Изчерпани са всички начини да платят доброволно дължимите суми, което ни принуждава да се обърнем към съда. За тази цел разполагаме със следните документи( връчена покана за доброволно плащане, протоколи от ОС), но знаем само двете имена на единия от живущите. При положение, че не разполагаме с Егн- та на живущите/собственици възможно ли е да се внесе искова молба в съда без тази информация?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар