Оспорване на обстоятелствена проверка

27.10.2014г. 11:54:11
Може ли да се обори нот.акт от обстоятелствена проверка от 2008г с който мащехата ме лишава от делът на баща ми след неговата смът през 1997г. Тя живее в този имот от 1978г до момента. Защо не е потърсен документ за собственост на апартамента и има ли той наследници ? Аз не притежавам нот. акт от жилището , а само удостоверение за наследници на баща ми, като до 2007г съм плащал редовно данък за апартамента без да живея в него по обясними причини.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар