Въпрос относно казус с прекратяване на трудови правоотношения

25.10.2014г. 02:54:33
Здравейте, това което бих искал да разбера е дали имам право да се регистрирам в бюрото по труда като съм студент редовно обучение и имам следният стаж: 24.04.2013г. - 22.04.2014г. - прекратяване на трудови отношения по взаимно съгласие; 24.04.2014г. - 13.07.2014г. - прекратяване на трудови отношения по взаимно съгласие; 17.07.2014г. - 20.10.2014г. - прекратяване на трудови отношения в срок на изпитване. Ако имам право да се регистрирам ме интересува и какъв е срокът и какви са документите, които трябва да представя в бюрото по труда. А относно последният ми период от горепосоченият стаж искам да попитам дали имат право да прекратят трудовият договор по въпросният чл. 71 ал. 1 от КТ при положение, че съм подал 30 дневно предизвестие за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие и съм изкарал въпросните 30 дена?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар