Запор на заплата

24.10.2014г. 06:46:06
На трудов договор съм но на 4 часов работен ден при петдневна работна седмица на 195 лева осигурителен доход от който за данъци ми приспадат 45 лева чистата сума за получаване и приблизително 150лева. Имам присъдени 7 запора за кредитни карти и сега във фирмата се получи първият. / ГПК,чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд , както и върху пенсия , чийто размер е над минималната работна заплата ,може да се удържа само:/ Това означава ли, че получавам под минималната за страната заплата и вземането върху което се налага запорът е неоснователно.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар