Декларация по чл. 264 ал. 2

15.10.2014г. 05:37:19
Здравейте , преди 5 години продадох един автомобил без договор или пълномощно . През юли месец се появиха купувачите с молба да им заверя пълномощно и две декларации по чл. 25 ал 2 от закона за нотариусите и нотариалната дейност и по чл. 264 ал.2 от данъчно осигурителния процесуален кодекс. Имам запор към ти би ай кредит при който съдия изпълнител е запорирал автомобила. За това аз разбрах през месец октомври когато купувачите ми съобщиха , че не могат да прехвърлят автомобила и от КАТ са им казали , че ще ме подведат под съдебна отговорност за невярна информация по чл. 264 ал. 2 . Въпросът ми е нося ли наказателна отговорност и каква ? И в декларацията е подчертано : Аз лично нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита, и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения свързани с МПС. Кредита ми към ти би ай и запора към него публични вземания ли са , че да съм нарушил закона. Благодаря Ви за оказаното съдействие С уважение Любо Ненков

Правни мнения, съвети и коментари

11.06.2021г. 11:03
Здравейте, носите наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за деклариране на неистина.

Коментар