Не изплащане на извънреден труд

15.10.2014г. 05:32:13
Здравейте! от 15.07.2012 година е влязло в сила съдебно решение на ОС Бургас според което съжда" ГД" кък МП,да ми изплати 700 обещетение за положен от мен изванреден труд. Съдебното решение е изпратено още през 2012 година в ГД София ,но до този момента не са ми изплатили сумата. Въпростми е имали давност това изплащане и по какъв начин мога да ускоря процедурата,тикато никои съдебен изпълнител не желае да се наеме със събирането на това задължение. Благодаря Ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

19.05.2021г. 05:07
Здравейте, да, давността е 5 години след издаване на изпълнителния лист.

Коментар