Данък наследство

12.10.2014г. 06:12:52
Здравейте при смърт на роднина, и останали пари в банката от него, дължи ли се данък наследство и в какъв размер?

Правни мнения, съвети и коментари

31.05.2021г. 12:53
Здравейте, следва да уточните какъв роднина Ви е починалият.

Коментар