Кога ще имам право на вдовишка пенсия

user@mail.com
25.04.2017г. 03:54:06
Здравейте, вдовец съм от 31.12.2002 г. Роден съм на 07.12.1959 г. Не съм пенсионер. Кога ще имам право на вдовишка пенсия?

Правни мнения, съвети и коментари

20.06.2022г. 12:53
Здравейте, преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

Коментар