Изплащане на жилищен кредит след развод

08.10.2014г. 06:02:55
Имаме жилищен кредит , който е на мое име.Бившият ми съпруг е съкредитополучател.Според съдебното решение след развода той ще продължава да изплаща кредита. Трябва ли да да се подпише или попълни някакъв документ в банката ,от която е теглен кредита за това , че бившият ми съпруг има ангажимент да погасява остатъка от кредита.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар