Документите излизат на името на дядо

07.10.2014г. 02:50:27
Здравейте! Дядо ми е притежавал 8 дка земя зад къщата си, ясак, в регулация, която не е одържавявана. След 19 години от смъртта му, три от четирите му деца (сега всички са покойници) се отказват в съда от наследство, като преди това нито изрично или мълчаливо не са приемали наследството- не са плащали данъци, не са искали оценка за имота, не са си вадили удостоверения за наследници, не са получавали наем. Четвъртият син, баща ми, е приел наследството, плащал е данъци до 1987г, защото земята излиза извън регулация според нов регулационен план на селището, обработвал е земята съвестно до смъртта си, а наследниците му и до сега я даваме под наем. Но и до ден днешен в общината земята се води на името на дядо, всички поискани документи също са на името на дядо, а чиновниците отказват да я запишат на името на баща ми без да обясняват причините и това дава повод на наследниците на отказалите се от наследство да искат подялба. Наследниците на баща ми, който е приел наследството питаме, към кого да се обърнем, какви документи да представим, за да се запише имота на името на баща ни или на наше име. Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар