Извънреден труд

06.10.2014г. 09:18:32
Случаят е следният: Работодателят иска да работя извънредно - събота и/или неделя. Мога ли да откажа, ако да - при какви условия?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар