Казус - Домашно насилие над дъщеря ми

  • Дъщеря ми няма навършени 18год. и има дете на 2 мес. Живее с бащата на детето без брак. Подложена е на физически и психически тормоз, желае да се прибере в къщи, но той не и разрешава и не и дава детето. Обърнах се към полицията, но и те не направиха нищо. Кажете ми какво мога да направя и как мога да си я взема, понеже не ме допускат до дома им. Гина Божилова

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Дъщеря Ви може да подаде молба по Закона за защита от домашно насилие, като приложи и съответната декларация пред компетентния районен съд .Препоръчително е документите да бъдат съставени от адвокат или от юрисконсулт в център за защита от домашно насилие.