Как да продам само апартамент, който е на един нотариален акт с гараж,?

27.09.2014г. 02:42:08
Апартаментът и гаражът са на общ нотариален акт. Интересува ме дали трябва да направя нещо преди сделката?

Правни мнения, съвети и коментари

03.08.2017г. 12:31
Не съществува законова пречка да продадете само апартамента, независимо че са в един нотариален акт с гаража. Преди сделката е необходимо да направите нотариално заверен препис на оригинала на нотариалния акт, защото при сделката следва да предоставите оригинала на предходния нотариален акт на купувача.

Коментар