данък смет от съсобственик на наследствен имот

26.09.2014г. 03:18:25
Съпругата ми е съсобственик на къща в която не живее и не ползва. Там живее другият съсобственик. От общината отказват да приемат молбата на съпругата ми за освобождаване от данък смет с довода, че там живеят хора. Можем ли да се освободим от този данък?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар