Договор за поръчка

16.02.2009г. 11:36:00
Сключих договор за поръчка с търговска фирма.Тя не изпълни поръчката и не ми връща капарото.Как да постъпя? : Елена Неделчева

Правни мнения, съвети и коментари

01.10.2018г. 01:50
Можете да сезирате КЗП, както и да отправите нотариална покана за връщане на капарото. Ако няма резултат - можете да предприемете съдебни действия, като упълномощите адвокат.

Коментар