Платен кредит от поръчител

19.09.2014г. 08:53:06
Здравейте, Имам нужда от помощ при решаване на следния казус: Станах поръчител и съдлъжник с още един колега, който е само поръчител, за теглене на кредит на мой много близък. По стечение на обстоятелствата (катастрофа с множество фрак- тури и дълъг престой в болница) на кредитополучателя се наложи да закъснее с вноските по кредита. Впоследствие се договориха с ДСК и плащането продължи. Но другият поръчител се притеснил, след като го заплашили от ДСК, че ще дадат кредита на съдия изпълнител и той без да се обади нито на мен, нито на длъжника, изплатил остатъка от кредита. Сега е завел иск срещу мен като поръчител да му въстановя 1/2 от платената сума и едновременно с това срещу длъжника за цялата сума! Това го разбрах, като получих определението на РС срещу мен като ответник по делото! Посъветвайте ме как е най-уместно да постъпя и кое е най-правилно! Предварително Ви благодаря за оказаната помощ!

Правни мнения, съвети и коментари

15.10.2021г. 10:04
Здравейте, следва да упълномощите адвокат, който да Ви представлява по делото, да състави отговор на искова молба и прочие.

Коментар