обещетение при непр.уволнение на държ.спужител

18.09.2014г. 05:01:47
държ.служител уволнен на 06062013 неправомерно регистриран в бюро по труда получавал помощи до 19122013 когато е възстановен на работа работи до 14012014 когато му е връчена заповед за временно отстраняване докато има срещу него дело за неопределен период без право на тр.заплата и осигуровки-той няма право да работи за да му е валиден трудовия договор но няма и право да получава помощи вапроса ми е трябва ли да върне получените пари като помощ след като не е полувал пари от никъде и дали има право с втората заповед за временно отстраняване да се регистрира отново да получава помощи

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар