наследници на починал родител

10.09.2014г. 05:25:50
през 2002г. почина баща ми,който беше в процес на бракоразводно дело с втората си съпруга.Почина ден преди последното заседание.През 2005г. извадихме удостоверение за наследници,във връзка с получаване на обезщетение от магистрала,,Тракия",там жената на баща ни не фигурираше.Сега извадихме удостоверение за наследници във връзка продажба на земя,и тя е част от наследниците като съпруга.Двете удостоверения са издадени от една и съща общинска служба.Моля ВИ,някой да ми каже как се получава това?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар