Наследствена пенсия

09.09.2014г. 05:21:52
Здравейте, един от документите, които се изискват за получаване на наследствена пенсия е декларация, че няма осиновяване, никъде не намерих информация откъде да си я набавя. Моля, помогнете! Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

valkyria_96@yahoo.com
06.06.2018г. 01:39
Здравейте! Наследствената пенсия на дъщеря ми, като прекъснал студент е прекратена със задна дата , а именно 11.09.2017 г. и накарана от служител на НОИ веднага да възстанови сумата без да и е предоставен документ за законово основание, въпреки, че уверението от уч.заведение е от 26.04.2018 г. Тъй като заповедта на НОИ за прекратяване е от 25.05.2018, т.е. 1 месец след като е върната "надвзетата пенсия". В същата е отбелязана възможност за обжалване съгласно чл.117, ал.2 в едномесечен срок . След като дъщеря ми вече е превела сумата към НОИ преди Разпореждането има ли смисъл от обжалване и предвид тази конкретна ситуация този член подходящ ли е ?
11.05.2021г. 10:58
Здравейте, следва да се прегледа разпореждането на НОИ, но до голяма степен превеждането на сумата обезсмисля обжалването.

Коментар