Онаследяване на заем

05.09.2014г. 06:02:50
Здравейте. При мен възникна следният проблем: Вуйчо ми почина през януари мин.год. Живееше сам и единствените му живи наследници сме аз и сестра ми (като деца на единствената му, също покойна, сестра). Непосредствено след смъртта му, разбрахме, че той има средства, натрупани от вноски за допълнителна доброволна пенсия, които по принцип се онаследяват, обаче, не могат да ни бъдат изплатени заради непряката ни родствена връзка. Вчера пристигна писмо от частен съдия изпълнител, в което ме уведомяват, че съм длъжен в двуседмичен срок да заплатя (или оспоря) оставаща дължима сума по негов кредит, ведно с натрупана лихва на обща стойност 4 800 лв. Като съдлъжници са посочени три имена - това на вуйчо ми и още две - вероятно на поръчтели по заема. Понеже не съм се занимавал с подобни неща, в момента съм в неведение и не знам как да постъпя. Имам ли шанс да се освободя от това несправедливо, (според мен!) задължение и какъв е каналният ред? Оставяйки настрана емоциите и въпросите къде е справедливостта(наследяваме дълговете, а не приходите!!!), Ви моля да ме посъветвате как да процедирам, защото това е неочакван и непосилен товар за мен и семейството ми. Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар