земеразделяне

04.09.2014г. 12:15:08
Опитвам се да оправя бъркотията с наследствените ни земи за да ги продам.Обясниха ми че според закона ако собственикът на земите е починал преди 1946 година при подялбата синовете му наследяват два пъти повече земя от дъщерите.Вярно ли е това или може да се избегне. Когато има живи съпрузи те какъв точно дял получават.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар