Достъп до чуждо жилище

03.09.2014г. 05:57:09
Здравейте, в съседния на моя апартамент, има теч в банята, който мокри общата ни стена. Там не се живее постоянно, а новия адрес на собствениците е неизвестен. Има ли законов ред, по който да се влезе в жилището им, за да се отстрани повредата? Благодаря Ви предварително. Л.Александрова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар