Валидност за завещание

30.08.2014г. 03:25:03
Здравейте, Бих искала да ви попитам дали е валидно това завещание на татко, Бог да го прости, което наскоро открих.

Правни мнения, съвети и коментари

22.06.2021г. 06:41
Здравейте, за точен и коректен отговор следва да се прегледа завещанието.

Коментар