Осиновено дете и припознаването му

20.08.2014г. 03:27:33
Здравейте, през 2011 г. осиновихме дете. Тъй като по това време нямахме сключен брак се води на мое име. Сега имаме сключен брак. Каква е процедурата съпругът ми да го осинови /припознае/. Трябва ли да се води дело?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар