конкуренция

01.08.2014г. 07:24:15
Здравейте, бих искала да разбера дали участие на няколко строителни фирми като акционери в търговска фирма представлява картел?

Правни мнения, съвети и коментари

10.05.2021г. 01:36
Здравейте, не става съвсем ясен въпросът Ви, освен това няма легално определение на картел в българското законодателство.

Коментар