Задължение за ел. енергия

31.07.2014г. 01:12:54
В семеен имот живее семейство с което сме в процес на покупко-продажба, но прехвърляне все още не е извършено, тези хора са натрупали огромна сметка за ел. енергия, която ние трябва да заплатим. Ако енерго дружеството заведе дело за тази сметка, можем ли да докажем, че нямахме представа за дълга, и че живеем постоянно на друг адрес, което можем да докажем чрез данните си в личните карти.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар