издръжка на дете

24.07.2014г. 10:03:04
Освободен ли е бащата от плащане на издръжка за периода,в който детето е при него за един месец през лятото?

Правни мнения, съвети и коментари

05.12.2017г. 01:52
Издръжка се дължи съобразно съдебното решение за развод, като по правило в съдебните решения не се предвижда подобно изключение - бащата да не дължи издръжка през периода, през който детето е при него един месец през лятото.

Коментар