Запор на жилище и заплата

24.07.2014г. 05:42:25
Баща ми има запор на недвижимото си имущество и на част от заплата от частен съдия изпълнител. Заради негов кредит сега му направиха запор на същото това имущество и на заплатата от друг съдия изпълнител, като поръчител на кредит. Възможно ли е да има два запора върху едно и също имущество?

Правни мнения, съвети и коментари

06.06.2017г. 01:29
Здравейте, няма проблем да бъдат налагани няколко запора върху едно и също имущество.

Коментар