Издръжка на дете през времето определено за виждане с другия родител

24.07.2014г. 10:03:04
Освободен ли е бащата от плащане на издръжка за периода, в който детето е при него за един месец през лятото?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар