Обслужване на студентски кредит

24.07.2014г. 01:05:23
Добър ден!Към банка ДСК имам сключен потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти.Гратисния период изтече и съответно трябваше да започна да погасявам съответния кредит. За съжаление аз не съм се дипломирала и не работя.Тоест в процес съм на дипломиране и съм регистрирана като безработна в бюрото по труда.Досега съм погасила едва 2 от вноски.Нямам възможност за повече. Нямам копие на договора, който съм сключила-немарливост от моя страна.От банката отказват да ми пратят договора с моя подпис заедно с погасителния план.Не се намирам в момента в София, където бе сключен договора и нямам възможност да пътувам дотам. Интересува ме следното имам ли законово право да отложа обслужване на кредита поради безработица.Попадна ми също статия за директива на ЕС, според която имам право да отложа изплащането за 5 години.Това мит ли е или реалност? Благодаря предварително за Вашия отговор!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар