Неизплатени заплати

22.07.2014г. 01:43:44
Здравейте, интересуваме, ако сметките на работодателя ми са запорирани при завеждане на дело от моя страна как ще си получа дължимите заплати и обезщетения?

Правни мнения, съвети и коментари

13.04.2021г. 10:08
Здравейте, можете да обезпечите иска си.

Коментар