Некоректност от продажба на имот

22.07.2014г. 11:58:20
Здравейте, преди 5 месеца моята баба си продаде нивите, и си разделиха парите /пред нотариус/ с двете си дъщери, нейния дял го даде на едната и дъщеря, която я гледаше да ги внесе в банката, но тя ги е внесла на нейно име, а не на баба ми и в момента тя не иска да я гледа повече и я гони да отиди при другата и дъщеря, но не и дава парите, които тя си ги държи за погребението. И сега баба ми е при мен аз я гледам. Може ли по някакъв начин да си вземе парите

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар