Измама с подпис на документ

08.04.2009г. 10:08:18
Здравейте, случаят е следния: работя във фирма, в която всеки ден сключваме договори, преди време е постъпила в прокуратурата жалба от наш клиент, който твърди, че не е правил договор с нас. Икономическа полиция ни взе показания и сравнителен материал. Оказа се, че аз съм написала трите имена на клиента ни(за което знам,че не е нещо нередно, при положение, че даже и неграмотни, незрящи идват да сключват договори.........), но подписа го е правило трето неустановено лице. Въпросът ми е: затова че аз съм й написала имената, могат ли да ме обвинят в измама, при положение, че към договора има и копие от личната карта на тъжителя? И можете ли да ми препоръчате адвокат, който се занимава основно с такива казуси?

Правни мнения, съвети и коментари

19.11.2018г. 09:42
Здравейте, по правило клиентът е следвало саморъчно да изпише имената си върху договора, а не Вие да ги попълвате. Следва да се обърнете към адвокат, специалист по наказателно право.

Коментар