Възстановяване на имот

07.07.2014г. 05:12:46
Оказа се, че в кадастралната карта моя имот е записан на друго лице, въз основа на сгрешено решение на поземлена комисия. Опитах се да реша въпроса по взаимно съгласие, като лицето подпише акт за непълноти и грешки. Но човека отказа. Заведох дело - спор за материално право и на първа инстанция спечелих. Последва обжалване и Окръжният съд отмени решението на районния с мотив, че съществува друг административен ред за решаване на спора. Реших да обжалвам, но върховния съд само потвърди решението на окръжния. Снабдих се с решение на поземлена комисия за отказ за възстановяване на моя имот, и го обжалвах в районния съд. Спечелих делото и сега съм със съдебно решение, което признава мен за собственик на имота, а сбърканото решение на поземлена комисия е обезсилено в частта касаеща процесния имот. Проведох процедура в кадастъра за попълване на имота в кадастралната карта и заличаване на предния собственик. Заповедта на АК бе пратена на другата страна и в срок обжалвана. В хода на процеса, и след доклад от вещото лице се установи, че АК си е свършила перфектно работата. Освен това когато има влязло в сила съдебно решение акт за непълноти и грешки не се попълва. Въпреки това от АК бяха подготвили акт за непълното и грешки, подписан от други заинтересовани съседи. Така или иначе адм.съд отмени заповедта на АК именно по тая причина: няма акт за непълноти и грешки подписан от ищеца. Процедурата по гореописаното - от началото до сега трая 8 години. Сега съм в потрес от това решение и нямам идея какво да правя! Моля за съвет!

Правни мнения, съвети и коментари

07.04.2021г. 12:49
Необходим е преглед на документи за точен и коректен отговор.

Коментар