Мобилен Оператор

16.06.2014г. 10:40:26
След като комисията Защита на потребителя, призова мобилния оператор за доброволно помиряване, те не се явяват и комисията решава да прекрати делото. След една година тази компания отново ме потърси за дължимата сума и се е увеличила. Въпросът ми е може ли след приключено дело година след това да ме търсят отново.

Правни мнения, съвети и коментари

31.03.2021г. 03:04
Да, след като не се касае за влязло в сила съдебно решение.

Коментар