Не съм съгласен с оценка от семестриален изпит

13.06.2014г. 08:05:52
Здравейте! Студент съм трета година.В момента съм в сесия,но на един от изпитите ми получих (слаб 2).Сигурен съм,че работата ми не е за двойка и съм несъгласен с това. Искам да попитам,има ли законоустановен ред,по който да се преразгледа работата ми и да се преоцени. Поздрви: Б.Петров

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар