Завещание

08.04.2009г. 04:44:50
Пиша от името на баба си. Здравейте, имам втори брак, от първия си брак имам дъщеря, и съпругът (покойник) ми също има дъщеря от първия си брак. От съвместния втори брак нямаме деца. Преди години съпруга ми се разболя и сметнахме, че е в наш интерес да си направим завещания. Според това завещание той завещава движимо и недвижимо имущество на мен а аз завещавам моето на него.По време на съвместния си брак си закупихме двор в който постройхме къща. Завещанията са за всеки поотделмо.Преди 7г. съпругът ми почина. През 2001г. март месец завещанието беше отворено в присъствието на дъщеря му. Случайно проверявайки в интернет данък в/у недвижимите имоти и такса битови отпадаци разбрах, че тя също плаща данък в/у част от имота. И тъй като знам че ако в рамките на 5г. неговата дъщеря не си потърси бащиното наследство по съдебен път -губи право на наследство.Понеже искам да си уредя взаймоотношенията в данъчното поисках завещанието от нотариуската. Нотариуската ми отговори, че иска данъчна оценка на имота и отказа да ми даде копие от завещанието. В данъчното обаче искат първо завещанието. Защо и редно ли е преди отваряне на завевещанието от общината да издадат документ за наследници в който фигурира и дъщеря му. Как да постъпя и защо ми е данъчна оценка след като аз няма да продавам. На 64 години съм и в момента незнам как да уредя тези взаймоотношения между институциите и мен.

Правни мнения, съвети и коментари

18.10.2018г. 10:24
Предвид че завещанието не е обявено, няма пречка общинските органи да издадат удостоверение за наследници, в което да фигурира дъщерята на починалия Ви съпруг. Относно изискванията на нотариуса - няма законово изискване да представите удостоверение за данъчна оценка на имота, за да Ви бъде предоставено копие от завещанието.

Коментар