Доброволна делба

09.06.2014г. 01:26:34
Шестима съсобственици сме на имот с равни идеални части. Не постигнахме споразумение и заведохме дело за делба Сега вече намерихме решение помежду си Можем ли да спрем делото в съда и да правим доброволна делба С уважение А Цонков

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар