земеделска земя

06.06.2014г. 01:33:25
Имам наследствена земя от дядо ми ,той има две деца който не са живи,син и дъщеря.Сина има три деца а дъщерята едно как се пада дяловете по закон ?И как се дели съдебно,не желаят да я делят доброволно.Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар