Наложен запор

26.05.2014г. 01:55:10
Здравейте, много ще ви бъда благодарна,ако някой ме посъветва какво може да се направи по моя случай. Съпругът ми получи известие от работодателя си, че му е наложен запор от ЧСИ. Поинтересувахме се за какво е и се оказа, че съпругът ми дължи данък МПС от 2008г. за кола, която вече не е негова. Не сме получавали никаква покана за доброволно изпълнение. Знам, че след изтичането на 5-годишна давност Данъчна администрация няма право да събира вземанията си по принудителен ред. Сега освен данъка и наложените по него лихви, съпругът ми дължи и разноски по делото на ЧСИ. Можем ли да възразим срещу наложения запор? Не ме разбирайте погрешно-не искам да избягаме от отговорност от дължимия данък, но защо трябва да плащаме и за разноски на ЧСИ, след като не сме били уведомени по никакъв начин. Благодаря Ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар