ДЦП - дата на инвалидизация

23.05.2014г. 12:07:32
Детето ми е на 1г. и 3м. с диагноза ДЦП (детска церебрална парализа) + епилепсия (синдром на Уест) поставена на 16.09.2013 г. Обжалвам решение на НЕЛК, което потвърди решение на ТЕЛК, че датата на инвалидизация е 16.09.2013г., а заболяването е родова травма. Детето е родено на 16.02.2013г. Ощетяват го със 7 месеца от добавка плащана от социални грижи в размер на 217 лв на месец за миналата година. Въпросът ми е дали освен изплащането на парите за тези 7 месеца мога да искам обезщетение за пропуснати ползи, че парите не са ми изплатени и затова, че детето ми е дискриминирано относно датата на инвалидизация в сравнение с други деца, които са с това заболяване (мога да представя документи - ТЕЛКО-ово решение на друго дете със същата диагноза)? Мога ли в рамките на делото за датата на инвалидизация да поискам тези обезщетения и в какъв размер могат да са те? Да уточня защо ТЕЛК и НЕЛК не са определили за дата на инвалидизация денят на раждането на детето. Защото в епикризата от неонатологията не пише ДЦП, но самото заболяване се установява по-късно, което не променя датата на увреждане, а и от неонатологията не могат да напишат ДЦП, защото някои деца преодолявали тази травма. Е след като е видно, че не е преодоляна защо ощетяват детето ми? Чакат някой доктор да напише, че увредата е от датата на раждане. А защо досега са приемали за дата на инвалидизация датата на раждане при това заболяване? Достатъчно е ощетено детето ми от здраве, а парите са нужни за лечение, а не за да си печем особите на плажа.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар