ЗУТ през 1965г.

15.05.2014г. 10:51:21
Здравейте! Имам една молба ,ако е възможно да ми обясните : Накратко: Имам законно построена къща върху общинска земя през 1970г.Преди нея през 1965г баща ми е построил незаконно лятна кухня.Сега искам да направя пристройка от 23кв.м ,но архитекта на общината ми поставя условие да премахна лятната кухня. Аз не искам, тъй като няма къде да живеем ,а не мога да ги узаконя поради финансови проблеми.Не ми дават и търпимост, защото земята е общинска.В момента чакам оценката за ОПС за пристройката. Моля ,дайте ми съвет има ли смисъл да плащам ОПС/,а то не е малко/ ,ако всичко след това ще бъде пак незаконно .Имам ли някакъв шанс да бъде законна тази пристройка без да премахвам лятната кухня. Архитекта на общината ми каза ,че няма да ми се издаде разрешение за ползване ,докато не съборя лятната кухня. Няма ли някакви закони или нормативи ,който да ми разрешават допълващо застрояване през 1965г,може ли къща без допълващо застрояване,та дори да е барака за дърва? ОПС дадено през 1965г.на къщата ми е безвъзмездно и само за къщата. Правилно ли е да ми бъде издадена виза за проектиране ,да ми бъдат одобрени предварителните проекти ,да ми бъде разрешено за си платя ОПС и сега да ми заявява ,че трябва да премахна тази л.кухня. Моля Ви,кажете: 1.Къде мога да открия законите и нормативите за построяване на допълващо застрояване върху общинска /тогава държавна/през 1965г. 2.Ако имам редовни документи за построяване на пристройка с акт 14 и акт 15,но без разрешение за ползване ,мога ли след време /например 10г./ да го получа след като изпълня всички предписания на гл.архитект на общината. Ще бъда много благодарна, ако откликнете на моя проблем със съвет. Сърдечно благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар