относно ЧСИ

15.05.2014г. 07:11:33
Здравейте, има излязъл от съда изпълнителен лист,срещу мен.Адвоката на отсрещната страна е предал този лист на ЧСИ. Сега трябва да плащам освен главница , такси и т.н. и възнаграждение на ЧСИ. Как мога да избегна това - да не плащам и неговото възнаграждение? Възможно ли е това? Благодаря Ви предварително! Поздрави Д. Стоянова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар