Авторско право

11.05.2014г. 03:21:37
Kакво е авторското право върху информация за книг, филми... в интернет. Т.е ако съм публикувала за книги или филми в интернет – в блог, в онлайн медия, в уеб сайт или във Фейсбук какво е законовото използване на: 1) изображение – корица, постер, илюстрация, кадър; 2) служебен информационен текст – анотация, резюме, блърб и др.

Правни мнения, съвети и коментари

11.04.2021г. 10:28
Авторското право се закрила от Закона за авторското право и сродните му права и е същото независимо дали в интернет или не.

Коментар