Граждански договор и отпуск

07.05.2014г. 05:49:55
Здравейте,след месец детето ми навършва 2 годинки и майчинството ми приключва.Мисля да използвам полагаемият ми отпуск ,който се е натрупал през тези години ,както и 12 месеца неплатен за отглеждане на двете ми деца.Имам ли право да работя на граждански договор за експертна услуга докато се водя в платен и неплатен отпуск? Как да разбирам този чл.167а "Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие." Голямото ми дете е на 4 г.и посещава детска градина,а малкото не ходи на ясла. Мога ли да ползвам 6 месеца неплатен и за голямото дете,при положение че е записано на градина?

Правни мнения, съвети и коментари

22.04.2021г. 01:49
Здравейте, можете да работите на граждански договор и да получавате майчинство, както и да ползвате платен и неплатен отпуск.

Коментар